Tworzenie drzewa genealogicznego staje się coraz popularniejszym projektem podejmowanym przez osoby w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej. Znacznym ułatwieniem jest sieć internetowa, dzięki której genealog amator może odnaleźć wiele interesujących wątków dotyczących swoich przodków. W jaki sposób tworzyć drzewo genealogiczne przy użyciu zasobów internetowych? Choć w niewielkim stopniu postaram się przybliżyć tą tematykę w poniższym artykule.

Zasoby internetowe stały się przydatne w czasie tworzenia drzewa genealogicznego niemal na każdym etapie. Poczynając od programu ułatwiającego tworzenie drzewa, po dostęp do dokumentów metrykalnych i kontakt ze społecznością genealogów.

Programy do tworzenia drzewa genealogicznego

Drzewo genealogiczne można tworzyć na kartce papieru, co pozwala na przedstawienie swoich odkryć najbliższej rodzinie w czasie spotkań rodzinnych. Sposób ten nie sprawdza się jednak na większą skalę. Porównywanie drzew z wynikami innych genealogów często jest łatwiejsze, jeśli poszczególne dane przedstawiane są w podobny sposób, a nawet opublikowane. Programy genealogiczne mają również tą zaletę, że pozwalają na szybkie wyszukiwanie wybranych nazwisk, dat, czy miejscowości, tworzenie przejrzystych drzew, także w formie do wydruku. Umożliwiają również tworzenie statystyk, co jest interesującym dodatkiem.

Bazy danych

Po etapie rozmów z rodziną rozpoczyna się etap poszukiwań kolejnych informacji, najczęściej w postaci dokumentów metrykalnych. Jak jednak znaleźć źródła tych dokumentów?

Księgi metrykalne z parafii, jak i dane z urzędów stanu cywilnego przekazywane są do Archiwów Państwowych i Archiwów Archidiecezjalnych. Ustawa o ochronie danych osobowych chroni akty urodzenia i akty małżeństwa, które zostały utworzone w przeciągu ostatnich 100 lat, oraz akty zgonów spisane w przeciągu ostatnich 50 lat. Jedynie starsze dokumenty przekazywane są do Archiwów, choć nie zawsze ma to miejsce w odpowiednim czasie. Młodszych dokumentów należy zatem poszukiwać w odpowiednich do miejsca zamieszkania USC, czy parafiach. Starsze dostępne są w archiwach.

Odpowiednie archiwum odnaleźć można dzięki bazie danych Pradziad, w której wpisuje się nazwę miejscowości, w której znajdowała się parafia, urząd stanu cywilnego lub gmina wyznaniowa, otrzymując listę odnalezionych rekordów. Zostaną one wyświetlone wg wyszukanych miejscowości, z podziałem na źródło dokumentów (wyznanie, USC), rodzaj (urodziny, małżeństwa, zgony, alegata), oraz z wyszczególnionymi latami, w jakich powstały udostępnione dokumenty. Wybrany rekord prowadzi dalej do informacji na temat przynależności miejscowości do danego terenu (gmina, województwo), miejsca przechowywania wybranego zespołu akt, oraz sposobu ich udostępniania (księgi, mikrofilmy).

Digitalizacja i indeksacja akt metrykalnych

Już od kilku lat rzesza genealogów pracuje nad digitalizacją i indeksacją akt metrykalnych. W sieci pojawia się coraz większa liczba danych, zarówno indeksów metrykalnych, jak i zdjęć samych dokumentów. Wszelkie te bazy tworzone są jednocześnie w obrębie różnych projektów, dlatego w tym miejscu postaram się przedstawić znalezione przeze mnie źródła.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Księgi parafialne - http://www.ksiegi-parafialne.pl/ - zbiór informacji na temat przeprowadzonych indeksacjach ksiąg metrykalnych. W portalu znajdziecie listy miejscowości podzielone wg przynależności administracyjnej do województw, z wyszczególnionymi datami zindeksowanych ksiąg oraz miejscem publikacji informacji.

Geneteka - http://geneteka.genealodzy.pl/

Poznań Project - http://poznan-project.psnc.pl/

Przodkowie - http://www.przodkowie.com/metryki/

FamilySearch - https://familysearch.org/search

Księgi metrykalne

Metryki.GenBaza.pl - http://metryki.genbaza.pl

Drzewo genealogiczne do wydruku dla dzieci

Dla rodziców, którzy chcą zaszczepić w swoich pociechach pęd do wiedzy historycznej, przygotowałam kilka szablonów drzew genealogicznych do wydrukowania. Zapraszamy do korzystania.

Tagi: , ,

Zostaw odpowiedź

Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>